add-circular-outlined-button add-cross-outlined-symbol add-square-outlined-interface-button airplane-rotated-diagonal-transport-outlined-symbol alarm-clock-symbol arrow-entering-into-square attach-interface-symbol-of-rotated-paperclip attachment audio-tool-in-silence back-left-arrow-circular-button-outline back-left-arrow-square-button-outline big-map-placeholder-outlined-symbol-of-interface book-outline bookmark-outlined-interface-symbol bottle-gross-outlined-symbol button-of-nine-outlined-circles buttons cellphone cellular-phone-outline center-text-interface-symbol-of-lines chat-comment-oval-speech-bubble-with-text-lines chat-oval-speech-bubbles-symbol checkmark-outline checkmark-square-button-outline checkmark-verify-interface-symbol-button circular-arrow-counterclockwise-rotating-symbol circular-graphic-outline circular-outlined-badge-with-ribbon-recognition-prize-symbol circular-target-shooting-interface-symbol clipboard-square-symbol close-circular-button-symbol cloud-outlined-shape cloud-with-hail-falling cocktail-glass-outline code-signs collapse-two-arrows-diagonal-symbol comment-oval-outlined-balloon compass-orientation-symbol contract-two-arrows-symbol-pointing-the-center-of-square-button copy-two-paper-sheets-interface-symbol crescent-moon-phase-outlined-shape cropping-interface-tool-symbol cross-rounded-outline cross-square-button cube-of-notes-stack double-arrow-horizontal-symbol double-arrow-vertical-symbol double-right-arrows-angles down-arrow-square-button down-arrow-square-outlined-button down-arrow-to-a-square down-arrow down-circular-button download-circular-button download-down-arrow-symbol download-from-internet-cloud download-square-button download-square-outlined-interface-button electrical-storm-weather-symbol electronic-game-machine-outline email-closed-outlined-back-envelope-interface-symbol email-square-outlined-interface-symbol-of-envelope-back equalization equalizer-interface-square-button-symbol event-weekly-calendar-symbol expand-square-interface-button-of-two-arrows expanding-two-opposite-arrows-diagonal-symbol-of-interface facebook fast-forward-double-arrow-outline favourites-star-outline-interface-symbol file-rounded-empty-sheet file-rounded-outlined-symbol film-strip-couple-of-photograms flag-outline fog-at-night-weather-symbol foggy-day-fog-at-sunset-or-sunrise folder-outline fork four-rounded-squares-button full-screen-interface-symbol-of-four-arrows-in-square-button games-machine-outline gear-outlined-symbol giftbox-outline graphical-business-presentation-on-a-screen headphones-audio-symbol hot-interface-symbol-of-fire-flames-outline ico-error images-square-outlined-interface-button-symbol ink-interface-symbol-of-drop-outline instagram label-outline left-alignment left-arrow-curve-outline left-arrow-in-circle-outline left-arrow-line-symbol left-arrow-rounded-outlined-button-interface-symbol left-arrow-signal-outline left-arrow-square-outlined-button left-arrow-with-a-cross like-heart-outline-symbol link-button linkedin list-interface-symbol list lock-circular-padlock-outline-tool-symbol login-arrow-symbol-entering-back-into-a-square login-square-arrow-button-outline map-folded-outlined-paper megaphone-outline-of-amplification-tool men menu-square-button menu-three-outlined-rounded-lines-symbol microphone-outlined-tool microphone minus-circular-button minus-in-zoom-symbol minus-outline minus-square-outlined-button monitor-outline music-note music-rectangular-interface-button-outline music-theme musical-note-outlined-symbol musical-note mute-voice new-email-envelope-frontal-view nine-oclock-on-circular-clock note-outlined-symbol notebook-rectangular-symbol-with-spring notification-bell-outline-interface-symbol-1 notification-bell-outline-interface-symbol opened-email-outlined-envelope-back-interface-symbol oval-empty-outlined-speech-bubble paintbrush-outline paper-airplane-outline pause-outlined-big-symbol pencil-big-outlined-vertical-tool-symbol phone-auricular-outline photo-camera-outline pin planetary-grid-symbol play-triangle-outline portfolio-outline print-interface-button-symbol-of-printer-outline radio rain-weather-cloud-outline-symbol-with-raindrops-lines rectangular-outlined-speech-bubble-symbol recycling-bin rewind-double-arrow-outline-multimedia-button-symbol right-arrow-angle right-arrow-circular-button-outline right-arrow-circular-outlined-button right-arrow-on-a-pole-outlined-orientation-signal-symbol right-arrow-outline right-arrow-square-button-symbol right-arrow-square-outlined-button right-arrow-symbol-in-a-square-outline rounded-rectangular-tool-shape sand-clock save-button-interface-symbol-of-outlined-diskette search-interface-symbol search-oval-magnification-tool-or-spoon-interface-symbol share-social-interface-button shopping-bag shopping-basket-e-commerce-symbol shopping-cart-outline-1 shopping-cart-outline shuffle sort-ascending sort-descending speaker-musical-amplification-outlined-frontal-tool speaker-outline-1 speaker-outline-audio-interface-symbol speaker-outline speaker-outlined-square-frontal-tool-audio-tool-symbol speech-bubble-oval-symbol-with-three-dots square-outline square-shape-design-interface-tool-symbol square-targeting-interface-symbol store-commercial-symbol-outline sun-day-weather-symbol sunrise-or-sunset switch-outlined-symbol switch-outlined-tool-symbol tag-outline television-outline text-alignment-option-button-interface-symbol text-paper-sheet-symbol three-vertical-outlined-bars-symbol timer-timing-tool tool-outline-of-hotel-reception-or-covered-food-tray triangle-equilateral-outline-shape-on-horizontal-line trophy-outline twitter two-arrows two-circular-arrows two-circular-counterclockwise-rotating-arrows-symbol two-drops-sizes-outlined-shapes two-rounded-equal-squares-outlines-symbol unlocked-circular-padlock-outline up-arrow-angle up-arrow-circular-button up-arrow-in-square-interface-button up-arrow-into-square up-arrow-or-flag-shape-big-gross-outlined-symbol up-arrow-square-button-outline up-arrow-square-button up-arrow-with-house-shape-outlined-symbol up-circular-interface-button up-square-button-outline upload-to-the-cloud upload upper-right-arrow-square-button-outlined-symbol user-info-interface-symbol-with-text-lines-at-right-side user-outline-male-symbol-of-interface video-camera-outline wallet-outline weather-interface-symbol-of-a-semicircle-on-three-lines-perspective weekly-calendar-outline-event-interface-symbol weekly-calendar wind-socket-outlined-symbol window-outline winds-lines-weather-symbol wrench-outline youtube zoom-increasing-symbol

Połączenie spółek w pytaniach i odpowiedziach

Połączenie spółek w pytaniach i odpowiedziach

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące połączenia spółek Koelner Polska i Rawlplug S.A.

 

1) O jakich ważnych datach powinien wiedzieć Klient czy Partner Koelner Polska Sp. z o.o.?

W dniu 17 września 2020 Zarząd naszej spółki wspólnie z Zarządem Rawlplug S.A. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia procedury połączenia spółki Koelner Polska Sp. z o.o. ze spółką RAWLPLUG SA. Połączenie zaplanowane zostało na 4 stycznia 2021, a jego najważniejszym celem jest usprawnienie wszystkich procesów decyzyjnych, administracyjnych i księgowych oraz uproszczenie struktury Grupy Rawlplug.

2) Co się zadzieje z prawami i obowiązkami Koelner Polska Sp. z o.o po 4 stycznia 2021?

Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia spółki Koelner Polska Sp. z o.o. przez spółkę przejmującą, tj. RAWLPLUG SA. Z chwilą połączenia spółka przejmująca, tj. RAWLPLUG SA wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

3) Kto będzie stroną umów zawartych dotychczas z Koelner Polska? Kto będzie nowym wystawcą/odbiorcą faktur?

Stroną dotychczasowych umów zamiast Koelner stanie się z mocy prawa: Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033537, o kapitale zakładowym 32.560.000,00 zł w całości wpłaconym, posiadająca NIP: 8951687880, REGON: 932098397.

Od 4 stycznia 2021 r. Rawlplug S.A. staje się formalnym wystawcą i/lub odbiorcą faktur.

4) Dlaczego zarząd spółki Koelner Polska wspólnie z Zarządem Rawlplug S.A. podjął decyzję o połączeniu obu spółek?

Celem połączenia jest optymalizacja struktur Grupy RAWLPLUG w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce, uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej oraz wzmocnienie rozpoznawalności marki RAWLPLUG na terenie Polski. Planowane połączenie jest kolejnym etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy RAWLPLUG i doprowadzi do uproszczenia struktury organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów.

5) Czy Klienci bądź Partnerzy Koelner Polska Sp. z o.o będą zobowiązani poczynić jakieś kroki prawne ze względu na połączenie się obu Spółek?

Skutek ten nastąpi z mocy prawa, bez konieczności zawierania jakichkolwiek aneksów lub dodatkowych porozumień.

6) Czy ta zmiana będzie miała jakiś wpływ na naszych obecnych Klientów?

Zapewniamy naszych wszystkich Klientów i Partnerów Handlowych, że nie zmienia się model działania naszej dystrybucji oraz polityki handlowej w Polsce. Wszystkie nasze zobowiązania, umowy handlowe oraz ustalenia z naszymi Klientami będą w całości respektowane przez RAWLPLUG SA.

7) Czy zmienią się moje osoby kontaktowe?

Za serwis i obsługę Naszych Klientów będą odpowiadały te same osoby co dotychczas, funkcjonujące w analogicznej strukturze organizacyjnej. Ich numery telefonów pozostają bez zmian, natomiast w adresach mailowych nastąpi zmiana – zamiast końcówki @koelner.pl pojawi się @rawlplug.com. Jeśli o tym zapomnisz – nie ma problemu, maile wysłane na oba adresy na pewno dotrą do naszych pracowników. Natomiast cała nasza korespondencja mailowa będzie wychodziła z domeny @rawlplug.com

8) Gdzie nasi Klienci mogą zasięgnąć szerszych informacji odnośnie przekształcenia się spółki Koelner Polska?

W razie zaistnienia jakichkolwiek niejasności czy pytań dotyczących procedury połączenia się Spółek, warto zasięgnąć porady na naszej infolinii: 801 000 103 (czynna od godziny 7:00 do 16:00) lub za pośrednictwem maila: bok@rawlplug.com

 

 

Do góry