add-circular-outlined-button add-cross-outlined-symbol add-square-outlined-interface-button airplane-rotated-diagonal-transport-outlined-symbol alarm-clock-symbol arrow-entering-into-square attach-interface-symbol-of-rotated-paperclip attachment audio-tool-in-silence back-left-arrow-circular-button-outline back-left-arrow-square-button-outline big-map-placeholder-outlined-symbol-of-interface book-outline bookmark-outlined-interface-symbol bottle-gross-outlined-symbol button-of-nine-outlined-circles buttons cellphone cellular-phone-outline center-text-interface-symbol-of-lines chat-comment-oval-speech-bubble-with-text-lines chat-oval-speech-bubbles-symbol checkmark-outline checkmark-square-button-outline checkmark-verify-interface-symbol-button circular-arrow-counterclockwise-rotating-symbol circular-graphic-outline circular-outlined-badge-with-ribbon-recognition-prize-symbol circular-target-shooting-interface-symbol clipboard-square-symbol close-circular-button-symbol cloud-outlined-shape cloud-with-hail-falling cocktail-glass-outline code-signs collapse-two-arrows-diagonal-symbol comment-oval-outlined-balloon compass-orientation-symbol contract-two-arrows-symbol-pointing-the-center-of-square-button copy-two-paper-sheets-interface-symbol crescent-moon-phase-outlined-shape cropping-interface-tool-symbol cross-rounded-outline cross-square-button cube-of-notes-stack double-arrow-horizontal-symbol double-arrow-vertical-symbol double-right-arrows-angles down-arrow-square-button down-arrow-square-outlined-button down-arrow-to-a-square down-arrow down-circular-button download-circular-button download-down-arrow-symbol download-from-internet-cloud download-square-button download-square-outlined-interface-button electrical-storm-weather-symbol electronic-game-machine-outline email-closed-outlined-back-envelope-interface-symbol email-square-outlined-interface-symbol-of-envelope-back equalization equalizer-interface-square-button-symbol event-weekly-calendar-symbol expand-square-interface-button-of-two-arrows expanding-two-opposite-arrows-diagonal-symbol-of-interface facebook fast-forward-double-arrow-outline favourites-star-outline-interface-symbol file-rounded-empty-sheet file-rounded-outlined-symbol film-strip-couple-of-photograms flag-outline fog-at-night-weather-symbol foggy-day-fog-at-sunset-or-sunrise folder-outline fork four-rounded-squares-button full-screen-interface-symbol-of-four-arrows-in-square-button games-machine-outline gear-outlined-symbol giftbox-outline graphical-business-presentation-on-a-screen headphones-audio-symbol hot-interface-symbol-of-fire-flames-outline ico-error images-square-outlined-interface-button-symbol ink-interface-symbol-of-drop-outline instagram label-outline left-alignment left-arrow-curve-outline left-arrow-in-circle-outline left-arrow-line-symbol left-arrow-rounded-outlined-button-interface-symbol left-arrow-signal-outline left-arrow-square-outlined-button left-arrow-with-a-cross like-heart-outline-symbol link-button linkedin list-interface-symbol list lock-circular-padlock-outline-tool-symbol login-arrow-symbol-entering-back-into-a-square login-square-arrow-button-outline map-folded-outlined-paper megaphone-outline-of-amplification-tool men menu-square-button menu-three-outlined-rounded-lines-symbol microphone-outlined-tool microphone minus-circular-button minus-in-zoom-symbol minus-outline minus-square-outlined-button monitor-outline music-note music-rectangular-interface-button-outline music-theme musical-note-outlined-symbol musical-note mute-voice new-email-envelope-frontal-view nine-oclock-on-circular-clock note-outlined-symbol notebook-rectangular-symbol-with-spring notification-bell-outline-interface-symbol-1 notification-bell-outline-interface-symbol opened-email-outlined-envelope-back-interface-symbol oval-empty-outlined-speech-bubble paintbrush-outline paper-airplane-outline pause-outlined-big-symbol pencil-big-outlined-vertical-tool-symbol phone-auricular-outline photo-camera-outline pin planetary-grid-symbol play-triangle-outline portfolio-outline print-interface-button-symbol-of-printer-outline radio rain-weather-cloud-outline-symbol-with-raindrops-lines rectangular-outlined-speech-bubble-symbol recycling-bin rewind-double-arrow-outline-multimedia-button-symbol right-arrow-angle right-arrow-circular-button-outline right-arrow-circular-outlined-button right-arrow-on-a-pole-outlined-orientation-signal-symbol right-arrow-outline right-arrow-square-button-symbol right-arrow-square-outlined-button right-arrow-symbol-in-a-square-outline rounded-rectangular-tool-shape sand-clock save-button-interface-symbol-of-outlined-diskette search-interface-symbol search-oval-magnification-tool-or-spoon-interface-symbol share-social-interface-button shopping-bag shopping-basket-e-commerce-symbol shopping-cart-outline-1 shopping-cart-outline shuffle sort-ascending sort-descending speaker-musical-amplification-outlined-frontal-tool speaker-outline-1 speaker-outline-audio-interface-symbol speaker-outline speaker-outlined-square-frontal-tool-audio-tool-symbol speech-bubble-oval-symbol-with-three-dots square-outline square-shape-design-interface-tool-symbol square-targeting-interface-symbol store-commercial-symbol-outline sun-day-weather-symbol sunrise-or-sunset switch-outlined-symbol switch-outlined-tool-symbol tag-outline television-outline text-alignment-option-button-interface-symbol text-paper-sheet-symbol three-vertical-outlined-bars-symbol timer-timing-tool tool-outline-of-hotel-reception-or-covered-food-tray triangle-equilateral-outline-shape-on-horizontal-line trophy-outline twitter two-arrows two-circular-arrows two-circular-counterclockwise-rotating-arrows-symbol two-drops-sizes-outlined-shapes two-rounded-equal-squares-outlines-symbol unlocked-circular-padlock-outline up-arrow-angle up-arrow-circular-button up-arrow-in-square-interface-button up-arrow-into-square up-arrow-or-flag-shape-big-gross-outlined-symbol up-arrow-square-button-outline up-arrow-square-button up-arrow-with-house-shape-outlined-symbol up-circular-interface-button up-square-button-outline upload-to-the-cloud upload upper-right-arrow-square-button-outlined-symbol user-info-interface-symbol-with-text-lines-at-right-side user-outline-male-symbol-of-interface video-camera-outline wallet-outline weather-interface-symbol-of-a-semicircle-on-three-lines-perspective weekly-calendar-outline-event-interface-symbol weekly-calendar wind-socket-outlined-symbol window-outline winds-lines-weather-symbol wrench-outline youtube zoom-increasing-symbol

Informacja o połączeniu spółek Rawlplug S.A. i Koelner Polska Sp. z o.o.

Informacja o połączeniu spółek Rawlplug S.A. i Koelner Polska Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 4 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej dokonał wpisu połączenia spółki Rawlplug S.A. („RSA”) ze spółką Koelner Polska Sp. z o.o. („KPL”) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi komunikatami giełdowymi, połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Koelner Polska przez Rawlplug SA. W szczegółach oznacza to, że:

 1. Zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej RSA  wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki KPL , zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych. Jest to skutek wynikający wprost z ustawy. Dla zachowania tego skutku nie jest potrzebne dokonanie żadnych czynności po stronie kontrahentów Spółek.
 2. Stroną dotychczasowych umów zamiast KPL stał się z mocy prawa RSA. Również w tym przypadku nie jest konieczne dokonanie żadnych dodatkowych czynności.
 3. Właściwym adresem do korespondencji połączonych spółek staje się:
  Rawlplug S.A.
  ul. Kwidzyńska 6
  51-416 Wrocław
 4. Od 4 stycznia 2021 r. Rawlplug S.A. stał się formalnym wystawcą i/lub odbiorcą faktur dotyczących obu połączonych podmiotów. Uwaga: faktury dotyczące roku 2020 są jeszcze wystawiane i księgowane według wcześniejszych zasad.
 5. Połączenie nie ma wpływu na zakres usług świadczonych na rzecz Klientów. RSA będzie kontynuował dotychczasową działalność KPL bez zakłóceń i przy wykorzystaniu dotychczasowych jej aktywów. Zobowiązania wynikające z umów zawartych przez KPL będą wykonywane przez RSA, jako następcę prawnego KPL, na dotychczasowych zasadach.
 6. Za serwis i obsługę Klientów będą odpowiadały te same osoby co dotychczas, funkcjonujące w analogicznej strukturze organizacyjnej. Dotychczasowi Członkowie Zarządu KPL pełnią od tej pory funkcje Prokurentów w ramach RSA.
 7. Numery rachunków bankowych do dokonywania płatności nie ulegają zmianie.
 8. Z dniem 4 stycznia 2021 r. administratorem danych osobowych staje się RSA w miejsce KPL.

 

Jesteśmy przekonani, że połączenie dwóch prężnie działających firm umożliwi nam dalsze podnoszenie jakości i poszerzenie palety usług. W konsekwencji przyniesie to wymierne korzyści naszym Klientom oraz Partnerom. Dzięki połączeniu, uproszczeniu ulegną struktury i procesy w zakresie działalności logistycznej, dystrybucyjnej i handlowej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie z korzyścią dla klienta końcowego.

Połączenie przyniesie także szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, centralizację w nim funkcji dystrybucyjno-handlowych, realizowanych do tej pory przez dwa odrębne podmioty, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się Spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy, a co za tym idzie, zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń połączonych Spółek.

Połącznie spółek KPL i RSA to końcowy etap 3 letniego planu strategicznego, którego celem jest podniesienie efektywności wewnętrznej naszej organizacji i położenie nacisku na działanie pod jedną silną marką, jaką jest RAWLPLUG.

Z poważaniem,
Radosław Koelner
Roman Czerwiński
Łukasz Langiewicz
Jarosław Bienias

Do góry